* * * (Z wolna słowom odbieram blask...)

Karol Wojtyła


   Z wolna słowom odbieram blask,
   spędzam myśli jak gromadę cieni,
   - z wolna wszystko napełniam nicością,
   która czeka na dzień stworzenia.

   To dlatego, by otworzyć przestrzeń
   dla wyciągniętych Twych rąk,
   to dlatego, by przybliżyć wieczność,
   w którą byś tchnął.

   Nie nasycony jednym dniem stworzenia,
   coraz większej pożądam nicości,
   aby serce nakłonić do tchnienia
   Twojej Miłości.

(fragment 9 części I "Wybrzeża pełne ciszy"
utworu "Pieśń o Bogu ukrytym")

Strona główna