Z pamięci twojej...

Anna Achmatowa


   Z pamięci twojej tamten dzień wykreślę,
   By wzrok twój pytał bezradnie zdumiony:
   Gdzież ja widziałem takie bzy przy ścieżce
   I te jaskółki, i drewniany domek?

   O, jakże często wspomnienia twe zmąci
   Gwałtowny smutek nienazwanych pragnień
   I będziesz szukał po miastach drzemiących
   Tamtej ulicy, której nie ma w planie!

   Jeśli za drzwiami czyjś głos zaszeleści
   Albo list jakiś przypadkiem dostrzeżesz,
   Z drżeniem pomyślisz: "To ona nareszcie
   Przyszła na pomoc mojej niewierze."

   Tłum. Irena Piotrowska


Strona główna