Zimowa noc

Julian Tuwim


   Świat w uroczystym śpi skupieniu.
   Śnieg drobnym pyłem srebra prószy.
   Słuchajmy w ciszy i milczeniu
   Mistycznych pieśni naszej duszy.

   Kładzie się długa noc zimowa
   Na lśniące bielą pól kobierce.
   Noc szepce nam tajemne słowa,
   Że mamy jedno wspólne serce.

   Módlmy się... Cisza uroczysta,
   Jak rozmodlony tłum w kościele...
   Miłości mej symfonia czysta
   Po polach w dal się śniegiem ściele...


Strona główna