Wynalazki

Słowa: Alicja Kozłowska. Muzyka: Jerzy Woy Wojciechowski

   Nasz wspaniały wiek dwudziesty
   Obfituje w wynalazki
   Za pomocą których można
   Leczyć nowe wciąż zarazki.

   Co dzień doktor doktorowi
   Szepcze jakieś rewelacje
   Za pomocą których można
   Przeprowadzić w mig kurację.

   I ze wszystkich krańców świata
   Dolatują różne głosy:
   Patrzcie ludziom zęby szczepią
   Na łysinach sieją włosy.

   Słowem wszystko zdobyć można
   Niech korzysta stary, młody
   Używając odpowiedniej
   Dla choroby swej metody.

   Słowem wszystko zdobyć można
   Rzecz i trwałą i znikomą
   Lecz skąd na to wziąć pieniądze?
   Tego nie wynaleziono.


Strona główna