* * * (Miłość mi wszystko wyjaśniła...)

Karol Wojtyła


   Miłość mi wszystko wyjaśniła,
   Miłość wszystko rozwiązała -
   dlatego uwielbiam tę Miłość,
   gdziekolwiek by przebywała.

   A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
   w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
   ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
   i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

   Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
   oswobodzony od wiatru,
   już się nie troskam o żaden z upadających dni,
   gdy wiem, że wszystkie upadną.

(fragment 5 części I "Wybrzeża pełne ciszy"
utworu "Pieśń o Bogu ukrytym")

Strona główna