Człowiek - jego wzór i przeznaczenie

Autor nieznany

  Baczność! Temat zero osiem łamane na piętnaście: "Człowiek - jego wzór i przeznaczenie" Spocznij!

  Na wypasażeniu Ludowego Wojska Palskiego znachodzi się dwa radzaji człowieka: człowiek wzór czterdziści siedem i człowiek wzór czterdzieści osiem. W agólności człowiek składa się z części zasadniczych i pamacniczych.

  Do części zasadniczych zaliczamy gławice, niesłusznie w cywilu nazywaną głowom, tuleje łączoncom zwanom szyjom, korpus ze śledzionom i wontrobój, kańczyny górne tudzież dolne.

  W górnej, przedniej czenści gławicy znachodzom się dwa oka, oko liewe i assymetrycznie prawe. Oko liewe służy do wykrywania przełożonych w celu addania regulaminawego hanoru wojskowego, asymetrycznie oko prawe służy do wykrywania czwartej piersi na komendę "Równaj w prawa!"

  Paniżej znachodzi się wystemp przedni zaopatrzony dwiema dziurkami. Dziurka liewa służy do wykrywania zapachu strawy agólnowajskowej, assymetrycznie dziurka prawa służy da wykrywania zapachów zwanych kaszarawymi.

  Paniżej znachodzi się otwór gęmbny, zaopatrzony w jenzyk i zemby. Zemby służom do przeżuwania strawy agólnowajskowej. Natomiast o jenzykach w wojskowości możemy powiedzieć, że wyróżniamy jenzyki nastempujonce: wyzej wzmiankawany, dwa jenzyki w kaloszach agólnowojskowych, i bardzo rzadko jeden obcy.
  W ogólności otwór gembny służy do załadawania i zaryglawania strawy agólnowojskowej.

  Pa obu stronach gławicy znachodzom się dwa wystempy płaskie zwane uchami, służonce do padtrzymywania hełmu bojowego. W ogólności o gławicy można powiedzieć tyle, że od kaprala wzwyż wienkszego zastosowania nie pasiada.

  Cała gławica osadzona jest na tuleji łonczoncej, służoncej do nadawania jej obrotów w prawa tudzież w liewo oraz do zawieszania pasa wojskowego, kiedy żołnierz znachodzi się w latrynie.

  W przedniej czenści karpusa znachodzom się dwie piersi. Pierś liewa służy do zawieszania adznaczeń krajowych i zagranicznych, assymetrycznie pierś prawa służy do przyjmawania kul ze strony enpla.

  Paniżej znachodzi się brzuch, który pawinien być zawsze wciongnienty, a po przeciwleglej stronie znachodzom się pliecy. Pliecy w wojskowości majom: artyści, spartowcy i dowódcy wszelakiego stopnia.

  Paniżej plieców znajdujom się dwa zgrubienia tylne, służonce do kształtowania świadomej dyscypliny agólnowojskowej.

  Po przeciwlieglej stronie znajduje się wystemp przedni, który w wojskowości winkszego zastosowania nie posiada poza przepustkom.

  Paniżej znachodzom się dwie kańczyny dolne, które pomagajom w podnoszeniu dyscypliny i które zaopatrzone som w dwa kalosze agólnowojskowe, przy czym ich właściwości som takie, że kalosz liewy pasuje na nogem prawom i assymetrycznie.

  W cały korpus wmontowany jest przewód pokarmowy od wlotu do wylotu. Przewód pokarmowy służy, do załadowania, zaryglowania i adpalenia strawy wajskowej.

  O czenściach paminientych w niniejszym wykładzie i o uzbrajeniu powiemy w wykładzie nastempnym.

  AD 1963

Strona główna