* * * (Zapach zaklętych włosów...)

Joanna Drażba


   zapach zaklętych włosów
   budował smak
   rozpalonej nocy

   nocy pierwszych ścieżek
   długich słów
   mrocznych wspomnień

   wiatr szumiał za oknem tęsknoty
   tłukł małymi rączkami
   w zbolałe szyby
   i też
   kochał

25 czerwca 1990

(z tomiku wierszy "Za parawanem powiek", Poznań 1999;
autorka zmarła w 1995 r. w wieku 24 lat w wyniku choroby nowotworowej)


Strona główna