Takie tango

Budka Suflera

   a d e f e d a
   a e f e d b
   a cis d e cis d
   a d e f e d g gis
   e f e d b
   a cis d e cis d

   Na sali wielkiej i błyszczącej tak jak nocne Buenos Aires        d C d C
   Które nie chce spać                                                       B A d
   Orkiestra stroi instrumenty, daje znak i zaraz zacznie
   Nowe tango grać

   Siedzimy obok obojętni wobec siebie jak turyści
   Wystukując rytm
   Nie będzie tanga między nami choćby nawet cud się ziścił    d B
   Nie pomoże nic                                                             g A d

   Chociaż płyną ostre nuty        g
   W żyłach płonie krew             g F C
   Nigdy żadne z nas do tańca
   Nie poderwie się

    Bo do tanga trzeba dwojga        d C d C
    Zgodnych ciał i zgodnych serc
    Bo do tanga trzeba dwojga
    Tak ten świat złożony jest        d C d

   Zaleje w końcu Buenos Aires noc tak gęsta jak atrament
   A gdy przyjdzie brzask
   Coś co było w naszych sercach kiedyś, kiedyś jak świecący diament
   Cały straci blask

   I choć znowu będą grali
   Bóg to jeden wie
   Nigdy razem na tej sali
   Nie spotkamy się

    Bo do tanga ...

Strona główna