Symptomy obł±kania

Andrzej Kotański


   pan się tak bł±ka
   od sklepu do kina
   i od kina do sklepu
   od niedoszłej narzeczonej do byłego szefa
   od doktoratu do prób emigracji

   a czy nie my¶lał pan tak czasem
   żeby wreszcie
   nadać temu swojemu życiu
   jaki¶ kierunek

   nie
   o tym jeszcze nie my¶lałem

   (z tomiku "Wiersze o moim psychiatrze")


Strona główna