Smutek

Stanisław Morawski


   Czemu cieniem kładzie się
   na miłości do życia
   Wszechwładna Pani,
   której ludzkość od wieków chce się pozbyć
   nieznany czas bez zapowiedzi
   na zimnych dłoniach
   przenosi na drugą stronę
   unikamy burz w trosce o jasność płomienia
   nasze skarby, nasze cele
   tracą wartość
   nie uda się próba przekupstwa złotem ni srebrem


  Strona główna