Słowo

Zygmunt Jan Rumel

   Jak wonne sosnowe drzewo
   pojone żywicy więźbą
   wystrzela ku niebu słowo
   wiersza zieloną gałęzią...

   Rośnie - wspaniałe, bujne,
   do mózgu korzeniem wsparte,
   pod kory brunatną runią
   sącząc żywicy prawdę...

   Złotokłującym igliwiem
   liter opiewa błękit...
   Leśnie, puszyście kwili,
   jak ptak chwycony do ręki...

   Aż z lasu żywicznych stronic
   siekiery podstępnym ciosem
   czytelniku - wytniesz
   najpiękniejszą z moich sosen.

   (styczeń - luty 1937)

Strona główna