Słowa Ojca

Marek Dębski


   "Niech zstąpi Duch Twój
   I odnowi oblicze Ziemi... Tej Ziemi"
   I zstąpił Duch Twój
   I zerwał okowy naszych brzemieni

   "Nie lękajcie się...", bo niewolnikiem
   Nie ten uderzony knutem, stłamszony krzykiem
   Lecz ten, co porażony lekiem
   Prawdę przemilcza, skomlącym jękiem

   "Każdy z nas ma swoje Westerplatte"
   Bo są wartości, nie za zapłatę
   Za które warto wszystko stracić
   I czasami... życiem płacić


Strona główna