Sens

Czesław Miłosz

   - Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata.
   Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca.
   Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie.
   Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało.
   Co było niepojęte, będzie pojęte.

   - A jeżeli nie ma podszewki świata?
   Jeżeli drozd na gałęzi nie jest wcale znakiem
   Tylko drozdem na gałęzi, jeżeli dzień i noc
   Następują po sobie nie dbając o sens
   I nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi?

   Gdyby tak było, to jednak zostanie
   Słowo raz obudzone przez nietrwałe usta,
   Które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony,
   Na międzygwiezdne pola, w kołowrót galaktyk
   I protestuje, woła, krzyczy.

Dalsze okolice, 1991

Strona główna