Wspomnienie twoich r±k

Małgorzata Hillar


   Kiedy wspomnę
   pieszczotę twoich r±k
   nie jestem już dziewczyn±
   która spokojnie czesze włosy
   ustawia gliniane garnki
   na sosnowej półce

   Bezradna czuję
   jak płomienie twoich palców
   zapalaj± szyję, ramiona

   Staję tak czasem
   w ¶rodku dnia
   na białej ulicy
   i zakrywam ręk± usta

   Nie mogę przecież

   krzyczeć


Strona główna