13 przykazań

Marek Aureliusz (121-180 r. n.e.)


  1. To nie ubóstwo nas nęka, tylko pragnienie bogactwa.
  2. Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje.
  3. Długość życia ludzkiego - to punkcik, istota - płynna, spostrzeganie - niejasne, zespół całego ciała - to zgnilizna, dusza - wir, los - to zagadka, sława - rzecz niepewna.
  4. Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną.
  5. Co nie jest pożyteczne dla roju, i dla pszczoły nie jest pożyteczne.
  6. Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie.
  7. Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.
  8. Polub twoją pracę, nawet gdyby była mało znacząca, i odpoczywaj przy niej.
  9. Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.
  10. Nie należy gniewać się na bieg wypadków, bo to ich nic nie obchodzi.
  11. Nie żyj tak, jakbyś miał żyć lat dziesięć tysięcy. Los wisi nad tobą. Dopóty żyjesz, dopóki można, bądź dobry.
  12. Skromnie przyjmować, spokojnie tracić.
  13. Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań.

Strona główna