Przetrwamy

Wojciech Młynarski


   Dopóki zwykłe, proste słowa
   nie wynaturzą się żałośnie,
   póki pokrętna nowomowa
   zakalcem w ustach nam nie rośnie,
   dopóki prawdę nazywamy,
   nieustępliwie ćwicząc wargi
   w mowie Miłosza, mowie Skargi,
   przetrwamy...

   Dopóki chętnych na cokoły
   nie ma zbyt wielu kandydatów,
   dopóki siada się do stołu,
   by łamać chleb - nie postulaty,
   dopóki z sobą rozmawiamy
   z szacunkiem, ciepło, szczerze, miło
   a nie z bezmyślną, tępą siłą,
   przetrwamy...

   Uwierzmy, szarzy i zmęczeni,
   że ten nasz trud nie wszystek minie,
   a gdy moc naszą dostrzeżemy
   tu - w naszym domu i rodzinie,
   dopóki obrus rozściełamy,
   choćby i było na nim biednie -
   tu dni świąteczne i powszednie
   przetrwamy...

   A kiedy każdy z nas uwierzy
   jak wielka siła za nim stoi,
   nagle, pewnego dnia dostrzeże,
   że mniej się boi, mniej się boi...
   Ten swojski strach to kawał drania,
   lecz nim go całkiem pogonimy,
   sobie życzymy, wam życzymy -
   przetrwania...


Strona główna