Przedśpiew

Leopold Staff

   Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
   Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
   Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
   Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,

   Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,
   A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia -
   Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
   Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach

   Przechodzę jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
   Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
   A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
   Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni;

   Widziałem konających w nadziejnej otusze
   I kobiety przy studniach brzemienne, jak grusze;
   Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
   Żyłem, i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.

   Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
   Choć smutne, są pogodne jako starcy w sadzie.
   I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
   W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,

   I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
   Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.


Strona główna