Polska

Antoni Słonimski


   I cóż powiedzą tomy słowników,
   lekcje historii i geografii,
   gdy tylko o niej mówić potrafi
   krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

   Choć jej granice znajdziesz na mapach,
   ale o treści, co je wypełnia,
   powie ci tylko księżyca pełnia
   i mgła nad łąką, i liści zapach.

   Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
   W niewymierzonej krainie leży.
   Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
   co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

   W szumie gołębi na starym rynku,
   w książce poety i na budowie,
   w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
   znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.


Strona główna