Parodia życia

Kazimierz Przerwa-Tetmajer


   Żyjemy często, jako te smutne jelenie
   urodzone i w puszczy wyrosłe za młodu,
   które - stworzone wielkie przebiegać przestrzenie -
   zamknięto do zwierzyńca, w trzy morgi ogrodu.

   Mog± w biegu korzystać z sił swoich zapasu,
   maj± drzewa i wodę w potoku do picia,
   żyj± całkiem jak w puszczy - na trzech morgach lasu -
   zabija je smutek tej parodii życia.


Strona główna