Pan musi wreszcie

Andrzej Kotański


   Uwielbiam takie teksty

   pan musi wreszcie zacz±ć zauważać swój potencjał
   pan musi wreszcie zacz±ć doceniać samego siebie
   pan musi wreszcie zacz±ć otwierać się na ludzi
   wychodzić do nich

   pan musi wreszcie zacz±ć wyrażać swoje uczucia
   na przykład gniew

   uwielbiam takie teksty
   ani trochę mnie to kurwa nie wkurwia
   ani trochę
   ani nawet ciut

   ani pół ciuta

   (z tomiku "Wiersze o moim psychiatrze")


Strona główna