O żywocie ludzkim

Jan Kochanowski

   Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
   Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
   Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
   Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.

   Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
   Wszystko to minie jako polna trawa;
   Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
   Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.


Strona główna