Ostatnie słowo

Teofil Lenartowicz


   Strudzony żeglarz do brzegu dopływa
   Na kruchej łódce przez burzliwe morze.
   Gdzieżeś, o piękna wyobraźnio tkliwa,
   Królu mój niegdyś czy pogańskie boże? -

   Pobladła szata srebrną barwą lśniąca
   Przed prawdy wiecznej surowym obliczem,
   A sława, sława, niegdyś tak nęcąca,
   Czymże przede mną? - Próżnością i niczem!

   Czoło zorane ku ziemi się zniża,
   Widomych kształtów czarodziejstwo kona.
   O Panie! W Twoje upadam ramiona
   I już nie widzę nic, nic - oprócz krzyża...


Strona główna