Ofiara

Rainer Maria Rilke


   O, jak każdym tętnem kwitnę cały,
   odkąd znam cię, wonniej i żarliwiej;
   spójrz, jak kroki moje wysmuklały,
   a ty czekasz: - kto jesteś właściwie?

   Spojrzyj: wszystko moje się oddala,
   liść po liściu tracę przeszłość ciemną.
   Tylko uśmiech twój jak gwiazda się zapala
   ponad tobą i potem nade mną.

   Chcę z wszystkiego, co z dzieciństwa dni
   bezimiennie i jak woda lśni,
   z włosów twoich płomieniem wzniecony
   ołtarz wznieść nazwany twym imieniem
   i piersiami twymi lekko uwieńczony.

   Przełożył
   Mieczysław Jastrun


Strona główna