Odnaleźć samego siebie

Tadeusz Różewicz

   ci młodzi ludzie
   dziewczyny i chłopcy
   mówią szybko niewyraźnie
   mówią że szukają "siebie"
   szukają miłości boga
   zbierają się w wielkie stada
   grupy grona gromady
   sto tysięcy dwieście pięćset
   milion Czy to nie błąd
   czy rzeczywiście
   można w tym tłumie
   odnaleźć siebie
   nadzieję miłość wiarę
   czy "najpiękniej" unosi się do nieba
   modlitwa miliona spoconych
   ciał czy o to chodziło
   Nauczycielowi

   jeden skowronek
   jedna nuta dotrze do Ukrytego
   ale milion skowronków
   to jest coś monstrualnego
   opamiętajcie się młodzi przyjaciele

   jesteście przerabiani
   na masę
   masę ludzką
   masowego odbiorcę
   jesteście przerabiani
   na ciemną masę
   na masę towarową

   proszę was
   nie bójcie się samotności
   nie bójcie się ciszy
   nie bójcie się "nudy"
   pamiętajcie
   że milczenie jest wymowne
   że nienawiść krzyczy ryczy
   ujada i wyje
   miłość uśmiecha się milczy
   czeka na was

   Tadeusz Różewicz, Odnaleźć samego siebie,
   "Tygodnik Powszechny" 2006, nr 42.


Strona główna