Od końca

Jan Twardowski


   Zacznij od Zmartwychwstania
   od pustego grobu
   od Matki Boskiej Radosnej
   wtedy nawet krzyż ucieszy
   jak perkoz dwuczuby na wiosnę
   anioł sam wytłumaczy jak trzeba
   choć doktoratu z teologii nie ma
   grzech ciężki staje się lekki
   gdy się jak świntuch rozpłacze
   - nie róbcie beksy ze mnie
   mówi Matka Boska
   to kiedyś
   teraz inaczej
   zacznij od pustego grobu
   od słońca
   ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
   od końca

Strona główna