Oda do Młodości

Adam Mickiewicz

   Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
   Młodości! dodaj mi skrzydła!
   Niech nad martwym wzlecę światem
   W rajską dziedzinę ułudy;
   Kędy zapał tworzy cudy,
   Nowości potrząsa kwiatem,
   I obleka w nadziei złote malowidła.

   Niechaj, kogo wiek zamroczy,
   Chyląc ku ziemi poradlone czoło,
   Takie widzi świata koło,
   Jakie tępymi zakreśla oczy.

   Młodości! ty nad poziomy
   Wylatuj, a okiem słońca,
   Ludzkości całe ogromy
   Przeniknij z końca do końca.

   Patrz na dół - kędy wieczna mgła zaciemia
   Obszar: gnuśności zalany odmętem:
   To ziemia!
   Patrz, jak nad jej wody trupie
   Wzbił się jakiś płaz w skorupie,
   Sam sobie sterem, żeglarzem okrętem;
   Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
   To się wzbija, to w głąb wali:
   Nie lgnie do niego fala ani on do fali,
   A wtem ják bańka prysnął o szmat głazu:
   Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby:
   To samoluby!

   Młodości! tobie nektar żywota
   Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
   Serca niebieskie poi wesele,
   Kiedy je razem nić powiąże złota.

   Razem, młodzi przyjaciele!...
   W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
   Jednością silni; rozumni szałem,
   Razem, młodzi przyjaciele!...
   I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu;
   Jeżeli poległym ciałem
   Dał innym szczebel do sławy grodu.
   Razem, młodzi: przyjaciele!...
   Choć droga stroma i śliska,
   Gwałt i słabość bronią wchodu:
   Gwałt niech się gwałtem odciska,
   A ze słabością łamać uczmy się za młodu!

   Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
   Ten młody zdusi Centaury;,
   Piekłu ofilarę wydrze,
   Do nieba pójdzie po laury.
   Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
   Łam, czego rozum nie złamie:
   Młodości! orla twych lotów potęga,
   Jako piorun twoje ramię

   Hej! ramię do ramienia! spólnymi łańcuchy
   Opaszmy ziemskie kolisko!
   Zestrzelmy myśli w jedno ognisko
   I w jédno ognisko duchy!...
   Dalej, bryło, z posad świata!
   Nowymi cię pchniemy tory,
   Aż opĺeśniałej zbywszy się kory,
   Zielone przypomnisz lata.

   A jako w krajach zamętu i nocy
   Skłóconych żywiołów waśnią,
   Jednym stań się z bożej mocy
   Świat rzeczy stanął na zrębie;
   Szumią wichry, cieką głębie,
   A gwiazdy błękit rozjaśnią-

   W krajach ludzkości jeszcze noc głucha:
   Żywioły chęci jeszcze są w wojnie;
   Oto miłość ogniem zionie,
   Wyjdzie z zamętu świat ducha:
   Młodość go pocznie na swoim łonie;
   A przyjaźń w wieczne skojarzy spojnie.

   Pryskają nieczułe lody,
   I przesądy światło ćmiące.
   Witaj, jutrzenko swobody,
   Zbawienia za tobą słońce!


Strona główna