Noworoczna modlitwa (1883 r.)

Autor nieznany


   Panie, połóż zbytkowi granice
   i pozwól granicom być zbytecznymi.

   Nie pozwalaj ludziom fałszować pieniędzy,
   ale i pieniądzom fałszować ludzi.

   Zabierz żonom ostatnie słowo
   i przypomnij mężom ich pierwsze.

   Daruj naszym przyjaciołom więcej prawdy,
   a prawdzie więcej przyjaciół.

   Polepszaj urzędników,
   przedsiębiorców i robotników,
   którzy są czynni, ale nie dobroczynni.

   Daj rządzącym lepszą polszczyznę,
   a Polsce lepszy rząd.

   Panie, spraw, abyśmy wszyscy dostali się do nieba,
   Ale nie zaraz!


Strona główna