Nike

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

   Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki,
   o miłości nieuciszona!
   Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim
   wyciągając odcięte ramiona...

Pocałunki, 1926

Strona główna