Któryś nigdy...

Anna Achmatowa


   Któryś nigdy w swą nie zwątpił drogę,
   któryś światłość na pustyni ujrzał -
   za tę zatraconą, za ubogą,
   pomódl się za moją żywą duszę.

   W smutnej swej wdzięczności zawstydzona,
   za to ci opowiem potem,
   jak mnie noc dręczyła zaczadzona
   i jak tchnął poranek lodem.

   Wiem, niewiele w życiu dróg schodziłam,
   wciąż śpiewałam i czekałam,
   ale brata nie znienawidziłam
   ani siostry nie zaprzedałam.

   A więc za cóż Bóg mi karę zsyłał
   co dzień nową i nieodwołalną?
   Czy też może to Anioł wskazywał
   światłość dla nas niedostrzegalną?

   Tłum. Andrzej Mandalian


Strona główna