Nieobecność

Edmund Borzemski

   Nieobecność
   to kamień
   rzucony w twarz człowieka.

   Słowo
   nie wszystkim wystarczy.
   Nie jest pierwsze.

Strona główna