* * * (Nie! Ty mnie nie kochasz...)

Kornel Ujejski

   Nie! Ty mnie nie kochasz, ale miłość moją,
   Kiedy ja w niebo lecę w burzy i płomieniu,
   Że mnie się aniołowie boją,
   Ty zaledwie swą miłość gromadzisz w westchnieniu.

   Nie! Ty mnie nie kochasz, ale miłość moją,
   Kiedy ja przed twą wolą uginam kolana
   Łzy lejąc, które mnie nie koją,
   Ty wtedy szepczesz: - Boże! jak jestem kochana.


Strona główna