Na całe szczęście

Ludwik Jerzy Kern

   Jak trudno jest na świecie żyć!
   Wciąż każą dzieciom zęby myć.
   Jest o te zęby sporo drak,
   Na szczęście pasty brak.

   Jak trudno jest na świecie żyć!
   Wciąż każą dzieciom szyje myć.
   Jest o te szyje sporo drak,
   Na szczęście mydła brak.

   I dzięki temu hejże, hej,
   Dzieciom jest trochę lżej!


Strona główna