Myślę o tobie

Maria Grossek-Korycka

   Gwiazdy otwarły gorejące oczy
   Świete patronki strudzonej czeladzi.
   Noc po mnie cienie coraz grubsze toczy,
   Czemuż sen pierzcha, coś jakby mu wadzi...
   Myślę o tobie!

   Nie dość noc jeszcze bezsennością długa
   Żenie z zegaru gęgających gąsek
   Tak słodko! Żadnej rozmowy... Szaruga...
   Nic nie przeszkadza, żaden obowiązek...
   Myślę o tobie!

   Jak się na wodach kołyszą lotosy
   Na świadomości twarz się twa kołysa,
   Rzucam na pościel rozplecione włosy
   I ręce na krzyż - w grobie nocy, cicha
   Myślę o tobie!


Strona główna