Muza

Anna Achmatowa


   Gdy późną nocą na jej przyjście czekam,
   Znika świat cały, bo i cóż mi po nim?
   Niczym jest młodość i wolność, i męka,
   Wobec śpieszącej z fujareczką w dłoni.

   I oto wchodzi. Biały całun na niej,
   Już go odrzuca, wzrokiem mnie przeszyła.
   Pytam: "Dantemu strony "Piekła", Pani,
   Tyś dyktowała?" Rzecze: "To ja byłam".

   Tłum. Anatol Stern


Strona główna