Mój Ojciec

Halina Birenbaum


   Ojciec czytał nam wspaniałe pieśni
   Ze starych ksiąg
   Wypełniony wzruszeniem i podniosłością
   Przekazywał nam ich piękno
   Wtedy nie rozumiałam ich treści
   Ale ojca przejęcie i zachwyt
   wchłaniałam
   Ojciec tłumaczył nam znaczenie świąt
   Czytał legendy o poświęceniu Chany
   Cudzie Hanukah
   o bezgranicznym oddaniu wierze -
   Nie bardzo rozumiałam
   Obca była mi nawet mowa
   Jego żarliwych modlitw
   Ale kochałam wzruszenie Ojca
   Wyraz twarzy - blask w jego oczach
   Gdy czytał lub modlił się
   Do dziś żyje we mnie ten obraz
   Gdy bombardowano we Wrześniu Warszawę
   Ojciec niemal płakał w swej niemocy
   Nasz dom wtedy się spalił
   W Wielki Dzień Sądu żydowski Jom Kipur
   Wybiegliśmy na płonącą ulicę
   Ojciec mocno ściskał moją rękę
   Wpatrywał się we mnie rozpaczliwie
   Jakby usprawiedliwiając się...
   Zapamiętałam jego spojrzenie z Tamtych dni
   W getcie modlił się więcej niż dawniej
   Szukał ratunku w Bogu
   Porzucanym przez wielu pośród okropności
   Pierwszy raz widziałam go płaczącego jak dziecko
   Na wieść o śmierci dziadka w Białej Podlaskiej
   Ojciec miał wtedy czterdzieści kilka lat...
   I odtąd modlił się jeszcze częściej -
   Ludzie w getcie puchli z głodu
   Umierali na ulicach - my jeszcze mieliśmy chleb
   Uczyliśmy się nawet w "kompletach"
   Z książek pozostałych po pożodze...
   Kilka teatrów nadal grywało w getcie
   Mój starszy brat zdobył raz bilety
   W Feminie wystawiano Księżniczkę Czardasza
   Ojciec nie wybaczył - nie mógł pojąć
   Jak można pójść do teatru gdy zwłoki
   Gdy umierający zalegają ulice?!
   Nie rozumiałam, nie słuchałam jego głosu
   Do dziś jego słowa i głos dźwięczą mi w uszach -
   Ojciec mówił że nie wolno sprzeciwiać się rozkazom
   Wspominał straszną nazwę-karę: Auschwitz...
   W swej naiwności nie doceniał morderczych planów
   Nazistowskich niemieckich okupantów!
   Matka miała przeciwne zdanie -
   Ojciec kochał pieśniami, modlitwami
   Rozpaczą wobec grozy
   Matka zmaganiem lub godzeniem się z losem
   Ojca posłusznego Bogu i ludziom zabili w Treblince
   Walczącą i na przemian godzącą się z losem Matkę
   Zabili i spalili na Majdanku
   Czy kiedyś naprawdę Oni byli? Miałam ich?
   Ich obraz wyziera z moich oczu wraz z ich męką
   Poprzez moje oczy Oni uśmiechają się, płaczą
   Prowadzą mnie po moich wszystkich drogach
   Żyją - póki moje oczy na zawsze się nie zamkną


Strona główna