Modlitwa

Stanisław Grochowiak

   Matko Boska od Aniołów
   Matko Boska od pająków
   Śnieżnych żagli smagła Pani
   Sygnaturko z kolczykami
   Matko Boska z żółtą twarzą
   Matko Boska z orlim piórem
   Matko Boska kolonialna
   Łzo astralna i kopalna
   Wędrująca na pirodze
   Fruwająca na korwecie
   Na Holendrze latającym
   W dumnej pozie na lawecie
   Długoręka długoszyja
   Złotopalca krągłogłowa
   Pysznooka wąskostopa
   Żyzna w ludzi jak Europa
   O kopalnio naszych natchnień
   O fabryko naszych pogód
   O kościele naszych cierpień
   Na księżyca wąskim sierpie
   Matko Boska mądra taka
   Żeś jak ogród z plonem łask
   Rzuć najmniejszy choćby blask
   W ciemne wiersze Grochowiaka

Ballada rycerska, 1956

Strona główna