Modlitwa

Julian Tuwim

   Modlę się, Panie, ale się nie korzę:
   Twarde są słowa modlitwą zrodzone.
   Daj mi wytrwania i sił wiele, Boże,
   W życiu, co będzie twórcze i szalone.

   Daj mi, o Panie, poczynań płomienność
   I nieugiętą daj ku Sobie wolę.
   Niech życie moje zwie się: wieczna zmienność
   W wiecznej jedności na duszy cokole.

   Ale pamiętaj: gdy padnę, nieszczęście
   Moje olbrzymie w twarz cisnę Ci, Boże.
   Wiedz: w górę wzniosę dwie żelazne pięście,
   Oczy spłomienię, spojrzę i - zagrożę!

Czyhanie na Boga, 1918

Strona główna