Moda na wodę (Hej, hej doktorze...)

Słowa i muzyka: Jerzy Woy Wojciechowski

   Dziś nastała tak moda,
   że na wszystko dobra woda
   do uzdrowisk wszyscy wieją
   parostatkiem i koleją.

   Jadą wszyscy do Krynicy,
   Baden-Baden, Polanicy,
   Do Karslbadu, Marienbadu
   Jadą chorzy, zdrowi jadą.

    Hej, hej doktorze wiwat, wiwat,
    Hej, hej doktorze, wodą nas lecz!

   Park zdrojowy słońcem wita
   W muszli perli się muzyka,
   Każdy kubek z wodą trzyma,
   Bo bez wody życia nima.

   Każdy wodę w siebie wlewa
   Tu obmywa, tam polewa
   Gdy ktoś nawet zdrów jak ryba
   W mineralnej wodzie pływa.

    Hej, hej doktorze...

   Wody nigdy nie za wiele,
   Więc w kąpiele przyjaciele
   I na cały świat niech słynie
   Aqua vita w medycynie.

   Wody nigdy nie za wiele,
   Więc w kąpiele przyjaciele,
   Lejmy wodę do miednicy,
   Zwłaszcza tutaj, w Polanicy.

    Hej, hej doktorze...


Strona główna