List jeńca

Konstanty Ildefons Gałczyński

   Kochanie, moje kochanie,
   dobranoc, już jesteś senna -
   i widzę twój sen na ścianie,
   i noc jest taka wiosenna!

   Jedyna moja na świecie,
   jakże wysławię twe imię?
   Ty jesteś mi wodą w lecie
   i rękawicami w zimie.

   Tyś szczęście moje wiosenne,
   zimowe, latowe, jesienne -
   lecz powiedz mi na dobranoc,
   wyszeptaj przez usta senne:

   za cóż to taka zapłata,
   ten raj przy Tobie tak błogi?...
   Tyś jesteś światłem świata
   i pieśnią mojej drogi.


Strona główna