W Dzień Bożego Narodzenia

Zdzisław Kunstman


   Wszystko jest, jak przed rokiem:
   na szybach srebrne kwiaty
   i ten sam obraz w ramach okien;
   świat biały, jak opłatek...

   Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie,
   do świątecznej zasiądą wieczerzy -
   błogosławiony grudzień!
   "W żłobie leży - któż pobieży..."

   Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych,
   tacy jak ty młodzi chłopcy
   i małe dziewczęta
   zaśpiewają tę samą kolędę.

   Pamiętaj: będą
   ludzie smutni, opuszczeni,
   niepotrzebni nikomu -
   i nikt z nimi słowa nie zamieni,
   nie zaprosi do swego domu...

   Weź do ręki biały opłatek,
   choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić -
   i życz szczęścia całemu światu
   niech się wszystkie serca rozweselą!


Strona główna