Kultura narodowa...

Leszek Kołakowski

  "Kultura narodowa nie jest (...) sztabą złotą, którą można w ziemi zakopać i po latach nietkniętą wydobyć, nie jest także zabytkiem muzealnym albo biblioteką chwilowo nieczynną.

  Jest formą aktualnego trwania narodu. Przechowywać ją można tylko jako kulturę żyjącą, a więc tylko w oporze przeciw degradacji mowy publicznej, przeciw redukcji życia do prywatności powszedniej, przeciw próchnieniu wszystkich spontanicznych krystalizacji życia zbiorowego nie dekretowanych nakazem. (...)

  Kultura narodowa nie przechowywania wymaga, ale obrony czynnej i w złej wierze żyje ten, kto powiada, iż nie wie, co to znaczy."

  Źródło: Leszek Kołakowski "Sprawa polska"
  w książce: "Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań"
  (Wydawnictwo KRĄG, Warszawa 1983, s. 303).


Strona główna