Kamilowi

Stanisław Morawski


   Jeszcze nie wiesz,
   Czego, prócz zabawek
   Chcesz
   - jeszcze nie znasz wszystkich
   - obcych i złych ludzi
   teraz słuchasz baśni
   z pragnień ułożonych.


  Strona główna