Żółte kalendarze

Piotr Szczepanik

   Czy znasz morza brzeg, bez poszumu fal?        F G C a
   Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal?
   Czy znasz, jeśli nie - to dlaczego chcesz zatrzymać
   Prąd rzek, szum fal, twoje łzy, mój płacz?        C G C G

    Żal nic tu nie pomoże łzy twoje i mój płacz     C e F G
    Nikt nie uciszy morza nie zatrzyma biegu fal    C a F G C

   Czy znasz taki wiatr, co w bezruchu trwa?
   Czy znasz taką noc, która nie ma dna?
   Czy znasz taki dzień, co nie kończy się zmierzchaniem?
   Gdy sen ma przyjść słyszę znów twój głos

    Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa
    Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze spal

Strona główna