Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary (muz. S. Krajewski, słowa: K. Dzikowski)

    Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku      D  f#  h  D  A
    Jest taki dzień, który liczy się od zmroku
    Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
    Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

    Drzewa ptakom, ptaki drzewom         G  D  G  D
    Tchnienie wiatru płatkom śniegu.       G  D  e  A  D
    A gdy wszyscy usną wreszcie
    Noc igliwia zapach niesie.

    Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
    Jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory
    Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem,
    Dzień, zwykły dzień, dziś nam rok go składa w darze.

    Niebo ziemi, niebu ziemia
    Wszyscy wszystkim ślą życzenia.
    A gdy wszyscy usną wreszcie
    Noc igliwia zapach niesie.


Strona główna