Górale

Teofil Lenartowicz


   Nasi karpaccy bracia górale
   Siedzą w dolinkach, co się zwą hale.
   Pod modre niebo góry się jeżą -
   Śniegi tam zimą i latem leżą.

   W nizinach szumią wody rozliczne,
   Przy wodach bujne łąki prześliczne,
   Po skałach ciemne świerki się chwieją,
   Jak zajrzysz - góry w mgłach błękitnieją.

   Nadrzeczny kamień gdy weźmiesz w dłonie,
   To cię zalecą fiołków wonie.
   Woda tak słodka i taka chłodna!
   A dusza ludzka tak tam swobodna,

   Że sobie myśli: A Boguż chwała,
   Otom się żywą w niebo dostała!
   Gdyby nie Niemcy, co Polskę kuszą,
   Siedząc jak diabeł nad dobrą duszą,

   To na góralach takie śliczności -
   Że się przypatrzeć naszej piękności!
   Z wielkich gór woda leci na młyny,
   Szumi po dołach, huczy jak młyny...

   Gdzieś tam, daleko, w ciemnym wąwozie
   Wesoły góral beczy na kozie,
   Cygan-włóczęga, co się tam błąka,
   Siedząc przy drodze na drumli brzdąka...

   Nad modrą wodą, pod ciemną skałą -
   Jakby łabędzi tam naspadało -
   Siedzą dziewczyny. A jakie ładne!
   Nie porównają się z nimi żadne!

   Rączki toczone, nóżki maluchne,
   Oczka śmiejące, usta słodziuchne:
   O Matkoż Boska, jakie dziewczyny!
   Co tam lilije! Co tam maliny!

   Góral przez lato barany pasie;
   A zwierza strzela w zimowym czasie,
   A na doliny nierady schodzi:
   Z tak pięknej ziemi wyjść się nie godzi!

   Chyba tam kiedy na jarmark jaki
   Poniesie sprzedać zabite ptaki,
   Chyba na odpust do Częstochowy
   Lub gdy w Krakowie brzmi dzwon zamkowy

   Na Boże Ciało, lub gdy na wojnę
   Wychodzą polskie zastępy zbrojne:
   O, wtedy góral bydło zostawi,
   Matka mu stara pobłogosławi,

   A siwy ojciec grosz da na drogę -
   I starą kosę na zapomogę...

   Złota niewiele człek tam znachodzi -
   Za to się w górach lud złoty rodzi,
   Za to żelaza znajdzie się dosyć,
   Żeby raz wrogi w Polsce wykosić.


Strona główna