Gdy jesteś głodny

Stanisław Piotr Koczorowski

   Gdy jesteś głodny, po chleb żywo sięgasz,
   Gdy pragniesz, woda twe pragnienie syci,
   Głód i pragnienie ducha gasi księgarz,
   Myśl - biblioteka żywi najobficiej.

   Przeszłość i przyszłość w sobie w jedno sprzęga
   Książek czarownych siła niespożyta:
   W nich wiedzy przodków kryje się potęga,
   Z nich człek przyszłości widzenie wyczyta;
   Skarbnica doli człowieka - to księga.


Strona główna