Giewont

Adam Asnyk

   Stary Giewont na Tatr przedniej straży
   Głową trąca o lecące chmury -
   Czasem uśmiech przemknie mu po twarzy,
   Czasem brwi swe namarszczy - ponury
   I jak olbrzym w poszczerbionej zbroi
   Nad kołyską ludzkich dzieci stoi.

   Przez ciąg wieków wznosi dumne czoło
   I wysuwa pierś swą prostopadłą,
   Patrząc z góry na wieśniacze sioło,
   Co pokornie u nóg jego siadło,
   Przez ciąg wieków straż swą nad nim trzyma
   Z troskliwością dobrego olbrzyma.

   Wypiastował już pokoleń wiele,
   Które wieczny związek z nim zawarły,
   Z nim złączyły swe losy i cele,
   Przy nim żyły i przy nim pomarły,
   Nawet myślą spod jego opieki
   Nie wybiegłszy nigdy w świat daleki.

   Wypiastował cały ród górali -
   On ich widział, gdy dziećmi radośnie
   U stóp jego bawiąc się pełzali,
   Widział młodzież, jak mu w oczach rośnie,
   Jak się krząta koło swego plonu,
   Widział potem starców w chwili zgonu.

   Zna więc dobrze bieg ich trwania krótki,
   W ciasnym kółku zamknięte nadzieje,
   Ich radości, pragnienia i smutki,
   Co ich boli, co im piersi grzeje:
   Zna zabiegi i spory gorące
   O kęs ziemi na polach lub łące.

   On się przyjrzał kolejom powszednim
   I był sędzią już niejednej sprawy...
   Nieraz w nocy rozegrał się przed nim
   Jaki dramat posępny i krwawy -
   Widział różne skryte ludzi czyny,
   Widział cnoty, widział także winy.

   Lecz choć czoło chmurami powleka,
   Zbyt surowo nikogo nie sądzi,
   Bo zna dolę biednego człowieka,
   Który idąc na oślep zabłądzi
   I o głodzie wzrok obraca chciwy
   Na żyźniejsze swych sąsiadów niwy.

   Raczej czuje dla tej biednej rzeszy
   Wielką litość w piersi swej kamiennej:
   Od kolebki bawi ją i cieszy,
   Z każdą chwilą biorąc strój odmienny,
   Przed jej okiem stroi się i wdzięczy,
   Pożyczając wszystkie barwy tęczy.

   Dla niej wstaje w gęstej mgły zasłonie,
   Którą z wolna zrzuca z ramion we dnie,
   Dla niej w wieczór cały ogniem płonie
   I szarzeje, mroczy się i blednie,
   Zawieszając księżyc w swojej szczerbie,
   Jakby srebrną Leliwę miał w herbie.

   Dobry olbrzym! Troszczy się o ludzi,
   Co się jego powierzyli straży
   Śpiące dusze z odrętwienia budzi
   I piękności poczuciem je darzy,
   I rozrzuca nad dzieciństwa nocą
   Pierwsze blaski, które życie złocą.

   Tak jak w baśni: kocha się w pasterce
   Dobry olbrzym i dobiera kluczy,
   By otworzyć na wpół dzikie serce;
   Tak jak w baśni: swych tajemnic uczy,
   Uczy znosić ciężkie losu brzemię
   I miłować swą rodzinną ziemię.


Strona główna