Fernando

ABBA

   I remember long ago another starry night like this
   In the firelight Fernando
   You were humming to yourself and softly strumming your guitar
   I could hear the distant drums
   And sounds of bugle calls were coming from afar

   They were closer now Fernando
   Every hour every minute seemed to last eternally
   I was so afraid Fernando
   We were young and full of life and none of us prepared to die
   And I'm not ashamed to say
   The roar of guns and cannons almost made me cry

   There was something in the air that night
   The stars were bright, Fernando
   They were shining there for you and me
   For liberty, Fernando
   Though I never thought that we could lose
   There's no regret
   If I had to do the same again
   I would, my friend, Fernando

   Now we're old and grey Fernando
   And since many years I haven't seen a rifle in your hand
   Can you hear the drums Fernando?
   Do you still recall the frightful night we crossed the Rio Grande?
   I can see it in your eyes
   How proud you were to fight for freedom in this land

   There was something in the air that night
   The stars were bright, Fernando
   They were shining there for you and me
   For liberty, Fernando
   Though I never thought that we could lose
   There's no regret
   If I had to do the same again
   I would, my friend, Fernando

   There was something in the air that night
   The stars were bright, Fernando
   They were shining there for you and me
   For liberty, Fernando
   Though I never thought that we could lose
   There's no regret
   If I had to do the same again
   I would, my friend, Fernando
   Yes, if I had to do the same again
   I would, my friend, Fernando...


Fernando (tłumaczenie)

   Słyszysz bębny Fernando?
   Pamiętam dawno temu inną gwiaździstą noc jak ta
   W świetle ognia Fernando
   Nuciłeś sobie i brzdąkałeś na swojej gitarze
   Mogłam usłyszeć odległe bębny
   I muzyka rogów brzmiała z daleka

   Oni byli bliżej teraz Fernando
   Każda godzina każda minuta zdawała się trwać wiecznie
   Tak się bałam Fernando
   Byliśmy młodzi i pełni życia i nikt z nas nie przygotowywał się na śmierć
   I nie wstydziłam się powiedzieć
   Ryk strzelb i dział prawie doprowadzał mnie do płaczu

   Ref: Coś było w powietrzu w tamtą noc
   Gwiazdy były jasne, Fernando
   Błyszczały dla ciebie i dla mnie
   Dla wolności, Fernando
   Mimo że nigdy nie myślałam że możemy przegrać
   Nie było żalu
   Jeśli miałabym zrobić to samo jeszcze raz
   Zrobiłabym, mój przyjacielu, Fernando

   Teraz jestemy starzy i siwi Fernando
   Od wielu lat nie widziałam karabinu w twojej dłoni
   Słyszysz bębny Fernando?
   Czy nadal przywołujesz z powrotem tę straszliwą noc
   kiedy przepływaliśmy Rio Grande?
   Widzę to w twoich oczach
   Jak dumny byłeś walcząc za wolność w tej ziemi

   Ref: Coś było w powietrzu w tamtą noc
   Gwiazdy były jasne, Fernando
   Błyszczały dla ciebie i dla mnie
   Dla wolności, Fernando
   Mimo że nigdy nie myślałam że możemy przegrać
   Nie było żalu
   Jeśli miałabym zrobić to samo jeszcze raz
   Zrobiłabym, mój przyjacielu, Fernando

   Coś było w powietrzu w tamtą noc
   Gwiazdy były jasne, Fernando
   Błyszczały dla ciebie i dla mnie
   Dla wolności, Fernando
   Mimo że nigdy nie myślałam że możemy przegrać
   Nie było żalu
   Jeśli miałabym zrobić to samo jeszcze raz
   Zrobiłabym, mój przyjacielu, Fernando
   Tak, jeśli miałabym zrobić to samo jeszcze raz
   Zrobiłabym, mój przyjacielu, Fernando


Strona główna