Dym jałowca

Autor nieznany

   Dym jałowca łzy wyciska            D h
   Noc się coraz wyżej wznosi        G A
   Strumień srebrną falą błyska
   Czyjś głos w leśnej ciszy prosi

    Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga        D fis G A
    Żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest        D h G A
    Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga
    Abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść

   Tuż pod szczytem się zatrzymaj
   Spójrz jak gwiazdy w dół spadają
   Spójrz jak droga kosodrzewina
   Góry wraz z tobą wołają

   Usiądź z nami przy ognisku
   Płomień twarz ci zarumieni
   Usiądziemy tutaj blisko
   Wspólną myślą połączeni


Strona główna