Dekalog dziennikarza

Stanisław Mocek
(socjolog i politolog, prorektor Collegium Civitas w Warszawie)

   I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

   Boga, władzy, partii, bezpardonowego dążenia do kariery i sukcesu, żądzy sensacji i poklasku za wszelką cenę.

   II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

   Bądź wrażliwy na symbole i na uczucia innych. Roztropnie poruszaj się między przemilczaniem a nadużywaniem.

   III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

   Miej czas na zastanowienie, na refleksję. W pędzie codziennego życia znajdź chwilę na określenie miejsca, w którym jesteś, na ocenę jakości spraw, którymi się zajmujesz.

   IV. Czcij ojca swego i  matkę swoją.

   W tym miejscu i czasie nie wziąłeś się znikąd. Pamiętaj o tradycji, pamiętaj o bliskich, krewnych, znajomych, przyjaciołach i tych, którzy już odeszli, ale pozostawili dziedzictwo, byś mógł z niego czerpać wiedzę i umiejętności. Przełóż tę zasadę na formę swojej działalności na rzecz innych i dobra wspólnego.

   V. Nie zabijaj.

   W sferze duchowej nie zabijaj słowem. Bądź odpowiedzialny za to, co mówisz, za to, co piszesz, za to, co robisz, aby nie skrzywdzić innych.

   VI. Nie cudzołóż.

   Bądź wierny podstawowym zasadom, bądź lojalny wobec sprawdzonych przyjaciół. Nie wchodź w związki z ludźmi, którzy cię uzależnią. Nie rezygnuj ze swoich przekonań, poglądów, idei, wartości. Ceń samego siebie, nie rozmieniaj się na drobne.

   VII. Nie kradnij.

   Koncentruj się na działaniu jako własnym akcie twórczym. Bierz pod uwagę pomysły innych, ale ograniczaj nimi swoją inspirację. W sferze materialnej kontroluj, skąd napływają do ciebie pieniądze, upominki, przywileje, nagrody.

   VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

   Wyrażaj prawdę o świecie. Nie manipuluj informacja i faktami, aby zaszokować odbiorców.

   IX. i X. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

   Walcz z uczuciami zawiści i zazdrości. Rywalizację z otoczeniem oceniaj w kategoriach kreacji, a nie wzajemnej wrogości wszystkich i każdego. Nie ulegaj narzuconym formom zachowań nacechowanych zawodową walką na śmierć i życie.


Strona główna